Âm đun nước từ Faster 3L

Ấm đun nước Faster 3L
950,000₫ 1,700,000₫

Bộ nồi Faster Classic

Bộ nồi Faster Classic
1,000,000₫ 1,500,000₫

Bộ nồi từ Faster Luxury 4 món

Bộ nồi Faster Luxury 4 món
2,700,000₫ 4,800,000₫

Bộ nồi từ Faster Melody 5 món

Bộ nồi từ Faster 5 món Melody
1,690,000₫ 2,880,000₫